Villkor

Bananflöde är en tjänst från Teveo AB (orgnr: 556906-8827).

Tjänsten innefattar att Bananflöde konverterar kundens befintliga produktfeed så den går att lägga in i Google Merchant Center.

Teveo är behjälpliga med att sätta upp Google Merchant Center konto och kopplar ihop med AdWordskontot samt lägger upp en Google Shopping kampanj i AdWords mot en engångskostnad på 1900kr exkl moms.

I kostnaden ingår ej administration eller optimering av Google Merchant Center eller Google AdWords.
Teveo AB kan dock mot timdebitering vara behjälpliga med detta.

Google kan göra ändringar i sina riktlinjer som kan komma att påverka produktflödet. När detta sker så agerar Teveo omgående och anpassar bananflödet på nytt så att det fungerar igen.

Teveo återbetalar varken tappad försäljning eller avgiften för bananflödet, däremot så kompenserar Teveo med förlängning av motsvarande tid som produktflödet/bananflödet ligger nere kostnadsfritt.

Kostnad
3600 kr exkl moms / 6 månader
6000 kr exkl moms / 12 månader

Uppsättningskostnad (engångsavgift)
1900 kr exkl moms